Gardiner för offentlig miljö har blivit ett stort begrepp på senare år. Dessa ska inte bara vara vackra, de fyller ofta en specifik funktion. Här kommer vi att visa på olika typer av gardiner för olika offentliga miljöer och deras repektive egenskaper.

Äldreboende

Gardiner till offentlig miljö
Vi arbetar över 60 000 timmar i vårt liv. Då är miljön vi befinner oss i viktig.

Drapilux

Drapilux är ett ledande företag inom branschen vad gäller gardiner med speciella egenskaper.
Drapilux är ett ledande företag inom branschen när det kommer till gardiner med speciella egenskaper.

Hälsosektorn

Gardiner för hälsosektorn är specifikt framtagna för just den miljön.
Gardiner för hälsosektorn är specifikt framtagna för just den miljön.

Hotell

Hotellgardiner är inte bara vackra, de har även specifika egenskaper.
Hotellgardiner är inte bara vackra, de har även specifika egenskaper.